మీకు తెలియకుండా మీ పేరు పైన ఉన్న సిమ్ కార్డులను ఇలా బ్లాక్ చేయండి..?

ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులలో ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో కూడా స్మార్ట్ మొబైల్ అనేది కచ్చితంగా ఉండనే ఉంటోంది. ఫోన్ కాల్స్ కోసం జియో, ఎయిర్టెల్, వోడాఫోన్, బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇతర సిమ్ కార్డులను సైతం ఎవరికి నచ్చినట్లుగా వారు ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నారు. అయితే మనకు తెలియకుండానే చాలా సిమ్ కార్డులను తీసుకుంటూ ఉంటాము.. ఉచితంగా బ్యాలెన్స్ వ్యాలిడిటీ ఇచ్చిన సమయంలో సిమ్ కార్డులను తీసుకోగానే వ్యాలిడిటీ బ్యాలెన్స్ అయిపోయిన వెంటనే పక్కకు పారేస్తూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత ఇంకో […]