ప్రతి ఇంట్లో పెంచుకోవాల్సిన ఔషధ మొక్కలు ఇవే.. కచ్చితంగా తెలుసుకోండి..?

ప్రస్తుత లైఫ్ స్టైల్ లో ఏ చిన్న నొప్పి వచ్చినా ఏ అనారోగ్యం వచ్చినం ముందుగా మెడికల్ షాప్ కు పరిగెడుతున్నాం. మందులు తెచ్చుకుని వేసేసుకుంటున్నాం. కానీ ఒకప్పుడు ఎక్కువ శాతం ఇంటివైద్యానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వాళ్ళు. పెద్దవాళ్లు ముఖ్యంగా జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, తలనొప్పి, గ్యాస్ లాంటి చిన్న చిన్న సమస్యలకైతే మెడికల్ షాప్ వరకు వెళ్లనవసరమే లేదు. ఇంట్లోనే చెక్ పెట్టవచ్చు. అంటే కచ్చితంగా మీ ఇంట్లో కొన్ని ఔషధ మొక్కలు […]