మధ్యాహ్నానికి భారీగా పడిపోయిన బంగారపు ధరలు.. సంబర పడుతున్న ఆడవాళ్లు..!

సాధారణంగా ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి తమకి బంగారం ఉండాలని భావిస్తుంది. ఇందుకోసం తాము కష్టపడిన సంపాదనని మొత్తం పోస్తారు కూడా. అదేవిధంగా బంగారం తక్కువ రేటులో ఉన్నప్పుడు కొనుగోలు చేసేందుకు ఎక్కువ మక్కువ చూపిస్తారు ఆడవాళ్లు. ఇక ఇటీవల పండగలు ఉండడంతో బంగారం ధరలు పెరగడం తగ్గడం జరిగాయి. ఇక బంగారం ధరలు నిన్నటితో పోల్చుకుంటే నేడు బెటర్ గా ఉన్నాయి. 22 క్యారెట్ల కి బంగారం రూ. 100 తగ్గడంతో రూ. 57 వేల 700 గా ఉంది. అలానే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరపై రూ.100 తగ్గగా రూ. 62,000.. 950 గా ఉంది. అలానే కిలో వెండి ధరలు రూ. 77 వేల 500 గా ఉంది. ఇక హైదరాబాద్ మరియు విజయవాడలో నేడు బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

హైదరాబాద్:

22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.57 వేల 700

24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ‌. 62 వేల..950

విజయవాడ:

22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 57 వేల 700.

24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ‌. 62 వేల 950.

ఇక నిన్నటితో పోలిస్తే నేడు బంగారం ధరలు ఎక్కువగా తగ్గాయి. ఇక మధ్యాహ్నం కల్లా ఇంకా తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.