మధ్యాహ్నానికి భారీగా పడిపోయిన బంగారపు ధరలు.. సంబర పడుతున్న ఆడవాళ్లు..!

సాధారణంగా ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి తమకి బంగారం ఉండాలని భావిస్తుంది. ఇందుకోసం తాము కష్టపడిన సంపాదనని మొత్తం పోస్తారు కూడా. అదేవిధంగా బంగారం తక్కువ రేటులో ఉన్నప్పుడు కొనుగోలు చేసేందుకు ఎక్కువ మక్కువ చూపిస్తారు ఆడవాళ్లు. ఇక ఇటీవల పండగలు ఉండడంతో బంగారం ధరలు పెరగడం తగ్గడం జరిగాయి. ఇక బంగారం ధరలు నిన్నటితో పోల్చుకుంటే నేడు బెటర్ గా ఉన్నాయి. 22 క్యారెట్ల కి బంగారం రూ. 100 తగ్గడంతో రూ. 57 వేల 700 […]