కార్తీక మాసంలో ఉదయాన్నే స్నానాలు చేయడం వెనుక సైన్స్ ఏం చెబుతోందంటే..?

కార్తీక మాసంలో స్నానం చేయడం వల్ల చాలామందికి ముక్తి లభిస్తుందని పండితులు సైతం తెలియజేస్తూ ఉంటారు. నెల రోజులుగా కార్తీక స్నానాలు చేయడం వల్ల బద్ధకం తగ్గిపోతుందట.. మనం సాధారణంగా స్నానం చేసినట్లు అయితే నీటిగా శుభ్రంగా ఉంటాము.. అయితే కొన్ని నెలల్లో స్నానాలు చేయడం వల్ల కూడా ప్రత్యేకత ఉంటుందని పలువురు పండితులు తెలియజేస్తున్నారు. కార్తీక మాసంలో చేసి స్నానాలు గురించి ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలను సైతం మనం తెలుసుకుందాం. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో కాలువలు, చెరువలు […]

కార్తీక మాసంలో ఉసిరి చెట్టు కింద భోజనం చేయడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటో తెలుసా..?

కార్తీకమాసం అంటే ప్రతి ఒక్కరికి దీపాలు వనభోజనాలు వంటివి ఎక్కువగా గుర్తుకు వస్తాయి. మరి కొంతమందికి ఉసిరి చెట్టు కూడా గుర్తుకువస్తుంది.. అయితే ఉసిరి చెట్టు కింద కూర్చొని భోజనం చేయడం అనేది హిందూ సాంప్రదాయంగా చూస్తారు. హిందూ పండుగలకు ఈ ఉసిరి చెట్టు కింద ఆరోగ్య రహస్యాలు సైతం ఉన్నాయని విషయాన్ని చాలా మంది నమ్ముతూ ఉంటారు. చాలా మంది ఆచారాలు కూడా నమ్ముతూ ఉంటారు. మన పూర్వీకులు కూడా ఎక్కువగా ఇలాంటివి నమ్మేవారు. ఎక్కువగా […]