టీనేజ్ పిల్లల విషయంలో తల్లిదండ్రులు చేసే అతిపెద్ద తప్పులు ఇవే..!

టీనేజ్ పిల్లల ఆలోచనలను వారు చెప్పే విషయాలను కొందరు తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోరు. అది పేరెంట్స్ కు పిల్లలకు మధ్య దూరాన్ని పెంచుతుంది. అలాగే పిల్లలకు స్వేచ్ఛనివ్వాలి. తల్లిదండ్రులు ఒక కంట కనిపెట్టుకొని ఉండాలి. అంతేతప్ప కఠినంగా ఖండించడం చాలా తప్పు. టీనేజ్ వయసు పిల్లలకు అన్ని బౌద్వేగాలు ఎక్కువగానే ఉంటాయి.

వారు ఏడుస్తున్న, బాధపడిన వారిని అర్థం చేసుకుని మాట్లాడాలి. లేకపోతే ఒంటరితనాన్ని ఫీల్ అవుతారు. పిల్లలు పెరిగే కొద్ది వారు కూడా ఆలోచించడం నేర్చుకుంటారు. వారు సొంతంగా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా చేయడం వల్ల పిల్లలు అసమర్థులుగా తయారవుతారు. పిల్లలను ఇతరులతో పోల్చడం చాలా పెద్ద తప్పు.

ఇది పిల్లలలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ను దెబ్బతీస్తుంది. పిల్లల గురించి అతిగా కేరింగ్ తీసుకోవడం కూడా తప్పే. ఒక దశలో అది వారికి కంచెలాగా అనిపిస్తుంది. వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు నష్టం కలిగిస్తుంది. పిల్లల్లో ఒత్తిడి లేదా ఆందోళన వంటివి గమనిస్తే తల్లిదండ్రులు ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. పైన చెప్పిన తప్పులను మీరు అస్సలు చేయవద్దు.