కార్తీక మాసంలో ఉసిరి చెట్టు కింద భోజనం చేయడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటో తెలుసా..?

కార్తీకమాసం అంటే ప్రతి ఒక్కరికి దీపాలు వనభోజనాలు వంటివి ఎక్కువగా గుర్తుకు వస్తాయి. మరి కొంతమందికి ఉసిరి చెట్టు కూడా గుర్తుకువస్తుంది.. అయితే ఉసిరి చెట్టు కింద కూర్చొని భోజనం చేయడం అనేది హిందూ సాంప్రదాయంగా చూస్తారు. హిందూ పండుగలకు ఈ ఉసిరి చెట్టు కింద ఆరోగ్య రహస్యాలు సైతం ఉన్నాయని విషయాన్ని చాలా మంది నమ్ముతూ ఉంటారు. చాలా మంది ఆచారాలు కూడా నమ్ముతూ ఉంటారు. మన పూర్వీకులు కూడా ఎక్కువగా ఇలాంటివి నమ్మేవారు. ఎక్కువగా […]