ఫర్ఫ్యూమ్ ఉపయోగిస్తే.. పిల్లలు పుట్టరా..?

మారుతున్న కాలం కొద్ది మనుషులు కూడా తమ పద్ధతులను రోజురోజుకి మార్చుకుంటూనే ఉన్నారు.. ముఖ్యంగా ఎక్కడికైనా మనం బయటికి వెళ్లాలన్న ఫంక్షన్లకు వెళ్లాలన్న ఎక్కువగా పెర్ఫ్యూమ్ వంటివి ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది పెర్ఫ్యూమ్ తో చెమట దుర్వాసన నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. అయితే పర్ఫ్యూమ్ ని ఉపయోగించడం వల్ల అనారోగ్యం మెల్లమెల్లగా పెరుగుతుందని పలువురు నిపుణులు సైతం తెలియజేస్తున్నారు. వీటి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. పర్ఫ్యూమ్ ఎక్కువగా వాడడం అనేది స్రి ,పురుషులు ఇద్దరికీ […]