అదృష్టం మీ ఇంటి తలుపు తట్టే ముందు కలిగే సూచనలు ఇవే..అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి..!!

సాధారణంగా అందరికీ కష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ అదృష్టం మాత్రం ఎప్పుడో కానీ తలుపుతట్టదు. ఎంత కష్టపడినా దానికి తగిన ఫలితం దొరకడం లేదు. అదృష్టం ఎప్పుడు కలిసి వస్తుందో అని చాలామంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఆ అదృష్టం కలిసి వచ్చేముందు ఎటువంటి సంకేతాలు కనిపిస్తాయో నిపుణులు చెప్పకనే చెప్పారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1. కొబ్బరి పువ్వు:


ముఖ్యంగా ఇంట్లో పూజలో కొట్టిన కొబ్బరికాయలో పువ్వు వస్తే మీకు అదృష్టం కలిసి వస్తుందని సూచన.

2. నల్ల చీమలు:


ఇంటి ఆవరణ దగ్గర నల్ల చీమలు, పక్షుల గూడులు ఉంటే అదృష్టం మీ తలుపు తడుతుందని సూచన.

3. ఆవు ఎదురైతే:


మీరు ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్లి వచ్చేటప్పుడు ఆవు ఎదురైతే మీకు శుభం జరుగుతుంది.

4. కలలో నెమలి కనిపించడం:


మీ కలలో నెమలి కనిపించిన మీకు ఏదో శుభం జరుగుతుందని సూచన.

5. దీపం నుంచి చప్పుళ్లు వినిపించడం:
ఇంట్లో పెట్టిన దీపం నుంచి చప్పుళ్లు వినిపిస్తే మీ ఇంటికి లక్ష్మీదేవి వస్తుందని అర్థం.

ఈ సంకేతాలు మీకు ఎదురైతే మీరు త్వరలోనే అష్ట ఐశ్వర్యాలతో ఉంటారని అర్థం. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ అదృష్టం ఏదో వైపు నుంచి వస్తుంది. అలాగే మీ అదృష్టం కూడా ఇటువంటి సంకేతాల నుంచి ఎదురవుతుంది.