భారతీయులను ఆరోగ్యంగా ఉంచే ఆహారాలు ఇవే..!

సాధారణంగా ఇతర దేశ వాళ్లతో పోల్చుకుంటే మన ఇండియన్స్ చాలా బెటర్. అక్కడి వారితో పోల్చుకుంటే మన ఇండియన్స్ లో ఎక్కువ శక్తి ఉంటుంది. దానికి కారణం ఫుడ్. వారు తినే ఆహారం మూలంగా వారికి అనేక అనారోగ్య సమస్యలు ఏర్పడతాయి. ఇక మన ఇండియా లో అయితే కల్తీ జరిగినప్పటికీ తక్కువ కల్తీ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన ఇండియాలో దొరికే ఏ ఆహారాలను తీసుకోవడంతో మన శక్తి మరింత పెరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 1. ఫ్రూట్స్: […]