అభిమానుల కోసం అటువంటి పని చేసిన లారెన్స్.. శభాష్ అంటున్న నెటిజన్లు..!

తన డాన్స్ మరియు నటనతో ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకుడిని ఆకట్టుకున్న లారెన్స్ మాస్టర్ గురించి ప్రత్యేకమైన పరిచయం అవసరం లేదు. ఒకపక్క హీరోలకి డ్యాన్స్ నేర్పిస్తూనే మరో పక్క డైరెక్టర్గా హీరోగా రాణిస్తున్నారు. అదేవిధంగా అనాధ పిల్లలకు తనకి తోచినంత సహాయం చేస్తూ తన గొప్ప మనస్తత్వాన్ని వారి విద్య దగ్గరి నుంచి ప్రతిదీ లారెన్స్ సంపాదన నుంచి అందిస్తూ తన జీవితాన్ని అనాధ పిల్లలకు అంకితం ఇచ్చారు. ఇక ఇది ఇల‌ ఉంటే తాజాగా లారెన్స్ […]