మీ పిల్లలకి ఆ ఒకే ఒకటి నేర్పిస్తే.. స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ మీ పిల్లలే టాపర్స్….!!

తరగతిలో తమ పిల్లలు టాపర్ గా ఉండాలని ప్రతి తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటారు. పిల్లలు టాపర్ గా ఉండాలంటే చదివే అంశాలను అర్థం చేసుకోమని చెప్పాలి. అది ఎంత ముఖ్యమో వారికి వివరించాలి. అర్థం చేసుకోవడం స్కూలు వరకే కాదు భవిష్యత్తులో ఎన్నో విషయాలను సులువు చేస్తుంది.

ఓ విషయాన్ని పదే పదే బట్టి, పట్టి గుర్తుంచుకోవడం కంటే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల పిల్లలలో మానసిక పరిస్థితి అభివృద్ధి చెందుతుంది. బట్టి, పట్టి చదివే పిల్లలు తొందరగా అలసిపోతారు. కానీ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ చదివే పిల్లలు చాలా ఉత్సాహంగా చదువుతారు. అర్థం చేసుకుని చదవడం వల్ల సిలబస్ చాలా తొందరగా కంప్లీట్ చేయగలరు. అలాగే పరీక్షల్లో చాలా బాగా రాయగలరు.

చదువుకున్న టాపిక్ ని పరీక్షల‌ వరకే కాదు చాలా ఏళ్ల పాటు ఎప్పుడు అడిగినా చెప్పగలిగే లాగా గుర్తుంచుకోగలరు. పిల్లలు చదువుకునే వాతావరణం చిరాకు పడేలా ఉండకూడదు. ఈ చిన్ని చిట్కా మీ పిల్లలకు అర్థం అయ్యేటట్టు చెబితే చాలు.. స్కూల్లో అయినా.. కాలేజీలో అయినా మీ పిల్లలే టాపర్స్ అవుతారు.