లక్ష కావాలా?సినిమా నచ్చకపోతే చాలు!

పబ్లిసిటీ లో సినిమా పబ్లిసిటీ వేరయా..ప్రచారం కోసం సినిమా వాళ్ళు రక రకాల పాట్లు పడుతుంటారు.సినిమా రిలీజ్ కి ముందే ఎదో ఒక వివాదం రాజేయడం తద్వారా ఫ్రీ పబ్లిసిటీ కొట్టేయడం.ఈ తరహా ప్రచారానికి రాంగోపాల్ వర్మ కర్త కర్మ క్రియ అన్ని.ఇదే కాదు రూమర్స్ అని ఫీలర్లు అని ఇలా ఒకటా రెండా ప్రచారానికి సవాలక్ష మార్గాలు సినిమాలకి ఈ రోజుల్లో. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నారా అనుకుంటున్నారా?ఏమి లేదు ఇలాంటి పబ్లిసిటీ స్టంట్ ఒకటి […]