కళా వారసుడుకు బ్రేకులు?

రాజకీయాల్లో ఏ సీనియర్ నాయకుడైన తమ వారసులని రాజకీయాల్లోకి తీసుకొచ్చి మంచి పొజిషన్ లో పెట్టాలని అనుకుంటారు. ప్రతి నాయకుడు తమ వారసుడుని రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావలనే చూస్తారు. ఇప్పటికే చాలామంది నేతలు…తమ వారసులని రాజకీయాల్లోకి తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అలాగే ఇందులో కొందరు నేతల వారసులు మంచి మంచి విజయాలు అందుకోగా, మరికొందరు విజయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇదే క్రమంలో తమ వారసుడుని కూడా తీసుకొచ్చి, సీటు ఇప్పించుకుని విజయం దిశగా నడిపించాలని టీడీపీ సీనియర్ కళా […]