సీమ చింతకాయను ఎప్పుడైనా తిన్నారా.. ఏకంగా దీనివల్ల అన్ని ప్రయోజనాలా..!

సాధారణంగా ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ కి చీమ చింతకాయలు అంటే పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు కానీ గతంలో వీటిని చాలా ఎక్కువగా తినేవారు. వీటి వల్ల అనేక అనారోగ్య ప్రయోజనాలు సైతం తగ్గేవి. వీటిని తినేందుకు ఎంతో మక్కువ చూపేవారు. ఈ కాయలు పండుతున్నప్పుడు తొక్క విడిపోతుంది. లోపల కడుపులో తెల్లటి గింజ ఒకటి ఉంటుంది. అది కొద్దిగా వగరుగా మరియు తీయగా ఉంటుంది. నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే సీమ చింతకాయలో అనేక పోషకాలు దాగి ఉంటాయి. […]